Vad är PIP3.com Online?

PIP3.com Hemsidan är skapad för att erbjuda ett instrument som hjälper individen att förstå sina strålar. De fyra nuvarande användningsområdena är: PIPIII, TARA, Selfsearch och Spectrum Profiler. PIP III är vårt nyaste instrument och som grundar sig på över 30 års studier. Det finns två orsaker till denna hemsidan. Den första är att hjälpa individer att förstå sina strålar och att förstå strålarna på andra runt dem. Det andra är forskning. Det är  nödvändigt med forskning rörande vetenskapen om de Sju Strålarna om det nu skall vara vetenskap. Hemsidan skapades utav en icke vinstgivande organisation med åtminstonde tre åtaganden.

  1. Ett tekniskt utskott som ansvarar för och övervaka Forumet. Där kommer att finnas visa regler för detta Forum, de har dock icke fastställts ännu. Det enda som är säkert är att Generella Frågor är accepterade och uppmuntras, men Personliga Frågor är icke det. Huvudorsaken till detta är att vi har en lista med Strålkonsulter som man kan konsultera vid behov.
  2. Ett utskott för skötsel och underhåll, samt uppgradering. Det var 20 år mellan PIP II och PIP III. För länge. Våra nuvarande planer kallar på en mindre uppdatering (PIP III till PIP III.1) vartannat år och en större uppdatering PIP III till PIP IV) vart tionde år.Detta utskott kommer också att vara ansvarigt för att gå igenom nya program rörande Strålarna, för att upptäcka om de skall inkluderas på hemsidan.
  3.  Ett Forskningsutskott. Syftet med detta utskott är inte att forska, utan att föreslå nya forskningsområden. Vi har byggt in speciella rutiner, så att inga personliga data, t.ex. namn, adress, telefonnr, etc. kommer att lämnas ut till forskare. Utskottet kommer också att försäkra att forskningsområdena är vetenskapligt viktiga.

Instrumenten

PIP III

PIP (Personal Identity Profile) är ett unikt självvärderingsverktyg som grundar sig på de Sju Strålarna, en del utav den Tidlösa Visdomen, och som används för att hjälpa människor att uppnå insikter rörande dem själva, deras syfte och riktning i livet. Det nuvarande PIP grundar sig på bred statistisk analys, och erbjuder förbättrad exakthet.

Lära Mer

Spectrum Profiler

Spectrum Profiler (SpecPro) grundar sig på PIP orginalet. Detta är ett bra val för de som inte är familjära med Den Tidlösa Visdomen och/eller som enbart vill doppa sina tår.

Lära Mer

Self Search

Self Search är ett program för att uppnå självkännedom. Det är ett instrument för att kunna förstå karaktärer med metafysiska värderingar, ( ex. grundat på transpersonell psykologi). Det presenteras 83 frågor med flera valmöjligheter rörande dina intressen, ditt sätt att se på livet, och hur du gensvarar på olika omständigheter.

Lära Mer

TARA

TARA (Transpersonal Astro-Rayological Analysis) har en serie av olika moduler som till största delen fokuserar på att fastställa strålarna på ett speciellt hölje.

Lära Mer